info jpca.cz

+420 603 422 195

J&P Correct Accounting s.r.o.

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ
OSTRAVA

Logo Komory daňových poradců
Logo JPCA
Logo Komory certifikovaných účetních

O nás


Proč to děláme?

Aby kvalitně připravené účetnictví, jakožto cenný zdroj informací pro rozhodování, bylo v polidštěné a srozumitelné podobě používáno pro řízení každého podniku.

Aby všechny zákonné účetní a daňové povinnosti byly řádně splněny.

Aby daňová optimalizace v mezích zákona a daňové plánování bylo součástí činnosti managementu.

Aby panovala důvěra mezi daňovými subjekty a státem.

Aby účetní přestal být vnímán jako člověk, který řeší problém, o jehož existenci nemá nikdo absolutně žádné tušení, způsobem, kterému nikdo nerozumí.

Jak to děláme?

5 pilířů

Profesionalita – každé ráno vstáváme s tím, že budeme dělat něco, co máme rádi.

Odbornost – jsme přihlášeni do kontinuálního vzdělávání v rámci Komory daňových poradců ČR a Komory certifikovaných účetních.

Zkušenost – z dlouholeté praxe členů našeho týmu dokážeme zprostředkovat přenos know-how a osvědčených praktik napříč celými obory, aniž bychom porušovali něčí obchodní tajemství či mlčenlivost. Také proto můžeme poradit, jak lze spoustu věcí dělat chytřeji a líp.

Odpovědnost – máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Garance – přijali jsme za své etické kodexy, na jejichž dodržování dohlíží příslušné komory, které jsou zároveň garantem zachovávání i ostatních profesních norem.

Co děláme?

Jsme externí ekonomické oddělení malé či střední firmy s kompetencemi a rozsahem působnosti dle potřeb konkrétního klienta v rámci jeho organizačního uspořádání a dělby práce z něj vyplývající.

Nejčastěji zabezpečujeme:

  • vedení účetnictví či daňové evidence včetně pravidelných reportů
  • účetní a daňové poradenství
  • mzdovou a personální agendu
  • dozor nad daňovým platebním kalendářem a plněním jiných odvodových povinností
  • zastupování na úřadech
  • zajišťování ověřování účetních závěrek ve spolupráci s partnerskými auditory
  • zpracování podkladů pro bankovní angažovanost
  • plnění statistických povinností
  • vystavování faktur
  • realizaci bezhotovostního platebního styku apod.

Reference


Reference poskytujeme pouze na vyžádání: info jpca.cz

Ceník


Ceny stanovujeme po vzájemné dohodě nejčastěji měsíčním paušálem. Vzhledem k závislosti ceny našich služeb na mnoha různých parametrech, nelze zde uvést v odpovídajícím rozsahu ceník společnosti. Ceny jsou tedy sjednávány individuálně dle rozsahu, obtížnosti prací a dalších souvisejících podmínek, jako je například kvalita podkladů klienta, dále četnost, včasnost i kompletnost jejich předávání a v neposlední řadě ochota pružně a věcně reagovat na naše podněty vyplývající ze samotné spolupráce.